• ماژول اپتو کانتر - OPTO COUNTER

ماژول اپتوکانتر در واقع فرستنده گیرنده مادون قرمز بوده که قابلیت شمارش اجسام  ورودی از داخل شیار مربوط به فرستنده  و گیرنده را دارد. از این ماژول می توان در رباتیک به منظور کنترل سرعت دور موتور و یا حتی در خط تولید به منظور شمارش اجسام عبوری استفاده کرد.
بر روی این ماژول کلیه قطعات و سنسورهای لازم قرار گرفته و توسط یک مقایسه­ گر، آشکارسازی انجام شده و در خروجی بصورت دیجیتال 0 یا 1 ظاهر می شود. همچنین فاصله بین دو شیار مادون قرمز 5 میلی متر می باشد.

نظر بدهید

ورود

ماژول اپتو کانتر - OPTO COUNTER

  • قیمت پایه : 38,000ریال


تعداد بازدید: 883

'