کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

انواع اسپیسر H (دوسر پیچ خور)

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,620ریال


 • 5 یا بیشتر 16,965ریال
 • 50 یا بیشتر 14,703ریال
 • 200 یا بیشتر 13,289ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,103ریال


 • 5 یا بیشتر 25,448ریال
 • 50 یا بیشتر 22,620ریال
 • 200 یا بیشتر 20,641ریال

موجودی : 423 عدد

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,561ریال


 • 10 یا بیشتر 26,990ریال
 • 50 یا بیشتر 25,705ریال

موجودی : 89 عدد

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر H - دو سر پیچ خور - دو سر مادگی..

قیمت پایه : 42,413ریال


 • 5 یا بیشتر 36,758ریال
 • 20 یا بیشتر 33,930ریال
 • 100 یا بیشتر 31,103ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 46,654ریال


 • 5 یا بیشتر 43,827ریال
 • 20 یا بیشتر 40,999ریال
 • 100 یا بیشتر 38,172ریال

موجودی : 19 عدد

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,723ریال


 • 5 یا بیشتر 46,654ریال
 • 20 یا بیشتر 43,827ریال
 • 50 یا بیشتر 40,999ریال

موجودی : 103 عدد

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,378ریال


 • 5 یا بیشتر 52,309ریال
 • 20 یا بیشتر 49,482ریال
 • 50 یا بیشتر 46,654ریال

موجودی : 46 عدد

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 73,516ریال


 • 5 یا بیشتر 62,206ریال
 • 20 یا بیشتر 59,378ریال
 • 50 یا بیشتر 55,137ریال

موجودی : 111 عدد

اسپیسر 80 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 80 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 81,999ریال


 • 5 یا بیشتر 74,930ریال
 • 20 یا بیشتر 72,102ریال
 • 50 یا بیشتر 69,275ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'