انواع اسپیسر H (دوسر پیچ خور)

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 50 یا بیشتر 5,200ریال
 • 200 یا بیشتر 4,700ریال

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 50 یا بیشتر 8,000ریال
 • 200 یا بیشتر 7,300ریال

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 50 یا بیشتر 9,000ریال
 • 200 یا بیشتر 8,200ریال

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر H - دو سر پیچ خور - دو سر مادگی..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 20 یا بیشتر 12,000ریال
 • 100 یا بیشتر 11,000ریال

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 15,500ریال
 • 20 یا بیشتر 14,500ریال
 • 100 یا بیشتر 13,500ریال

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 20 یا بیشتر 15,500ریال
 • 50 یا بیشتر 14,500ریال

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,500ریال
 • 20 یا بیشتر 17,500ریال
 • 50 یا بیشتر 16,500ریال

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 20 یا بیشتر 21,000ریال
 • 50 یا بیشتر 19,500ریال

اسپیسر 80 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 80 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 5 یا بیشتر 26,500ریال
 • 20 یا بیشتر 25,500ریال
 • 50 یا بیشتر 24,500ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'