مبدل های صوتی و تصویری

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 16 - V1.4

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 16 - V1.4

از اسپیلاتور SPLITTER(اسپیلیتر) جهت انشعاب گرفتن و تقویت سیگنال به چند سیگنال خروجی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 5,000,000ریال

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 2 - V1.4

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 2 - V1.4

از اسپیلاتور SPLITTER(اسپیلیتر) جهت انشعاب گرفتن و تقویت سیگنال به چند سیگنال خروجی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 750,000ریال

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 4 - V1.4

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 4 - V1.4

از اسپیلاتور SPLITTER(اسپیلیتر) جهت انشعاب گرفتن و تقویت سیگنال به چند سیگنال خروجی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 1,000,000ریال

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 8 - V1.4

اسپیلاتور HDMI - مدل 1 به 8 - V1.4

از اسپیلاتور SPLITTER(اسپیلیتر) جهت انشعاب گرفتن و تقویت سیگنال به چند سیگنال خروجی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 1,880,000ریال

مبدل (کانورتر) VGA به HDMI

مبدل (کانورتر) VGA به HDMI

از این دستگاه تبدیل کننده جهت تبدیل VGA به HDMI استفاده می شود . ورودی : VGA خروجی : HDMI..

قیمت پایه : 1,150,000ریال

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
'