کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

انواع تزانزیستور و ماسفت و IGBT

*IRF1310N

*IRF1310N

Description : Power MOSFET(Vdss=100V/ Rds(on)=0.036ohm/ Id=42A ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*IRF1407

*IRF1407

Description : Power MOSFET(Vdss=75V/ Rds(on)=0.0078ohm/ Id=130A) ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*MTP5N35

*MTP5N35

Description : N-Channel Power MOSFETs ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*MTP8N08

*MTP8N08

Description : N-Channel Power MOSFETs..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1010*

2SA1010*

Description : SILICON POWER TRANSISTOR..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1037*

2SA1037*

Description : General Purpose Transistor..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1048*

2SA1048*

Description : TRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1072*

2SA1072*

Description : SILICON HIGH SPEED POWER TRANSISTOR..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA12*

2SA12*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1271*

2SA1271*

Description : SILICON PNP TRANSISTOR EPITAXIAL PLANAR TYPE..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1286*

2SA1286*

Description : SMALL TYPE MOTOR/ PLUNGER DRIVE APPLICATION SILICON PNP EPITAXIAL TYPE..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1376*

2SA1376*

Description : PNP SILICON TRANSISORS..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1585*

2SA1585*

Description : TRANSISTOR..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA1818*

2SA1818*

Description : 1.2W PACKAGE POWER TAPED TRANSISTOR DESIGNED FOR USE WITH AN AUTOMATIC PLACEMENT MECHI..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA2005*

2SA2005*

Description : For Audio Amplifier output - TV Velosity Modulation..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA346*

2SA346*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA350T*

2SA350T*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA854*

2SA854*

Description : Medium Power Transistor (-32V/ -0.5A)..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SA988*

2SA988*

Description : PNP SILICON TRANSISTOR..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SB1013*

2SB1013*

Description : Silicon PNP triple diffusion planar type..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

2SB1014*

2SB1014*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 145 (7 صفحه)
'