فیش و تبدیل HDMI-DVI

تبدیل HDMI به Micro HDMI

تبدیل HDMI به Micro HDMI

یک سر مادگی HDMI ، یک سر نری micro HDMI..

قیمت پایه : 100,000ریال

تبدیل HDMI به Mini HDMI

تبدیل HDMI به Mini HDMI

یک سر مادگی HDMI ، یک سر نری mini HDMI..

قیمت پایه : 90,000ریال

تبدیل HDMI دو طرف مادگی | صاف

تبدیل HDMI دو طرف مادگی | صاف

برل دو طرف مادگی HD صاف جهت افزایش طول کابل HDMI..

قیمت پایه : 65,000ریال


  • 20 یا بیشتر 55,000ریال

تبدیل HDMI دو طرف مادگی | چپقی

تبدیل HDMI دو طرف مادگی | چپقی

برل دو طرف مادگی 90 درجه جهت افزایش طول کابل HDMI..

قیمت پایه : 65,000ریال


  • 20 یا بیشتر 55,000ریال

تبدیل HDMI مادگی به DVI نری

تبدیل HDMI مادگی به DVI نری

یک سر نری DVI ، یک سر مادگی HDMIمخصوص دستگاه هایی که دارای برد تبدیل داخلی هستند..

قیمت پایه : 85,000ریال

تبدیل HDMI نری به DVI مادگی

تبدیل HDMI نری به DVI مادگی

یک سر مادگی DVI ، یک سر نری HDMI مخصوص دستگاه هایی که دارای برد تبدیل داخلی هستند..

قیمت پایه : 85,000ریال

تبدیل HDMI یک طرف مادگی | چپقی

تبدیل HDMI یک طرف مادگی | چپقی

90 درجه یک طرف نری ، یک طرف مادگی..

قیمت پایه : 65,000ریال

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
'