فیش و تبدیل های آنتن و ریسیوری

فیش آنتن TV فلزی - طلایی

فیش آنتن TV فلزی - طلایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


  • 20 یا بیشتر 13,500ریال
  • 100 یا بیشتر 12,000ریال

فیش آنتن TV پلاستیکی - مادگی

فیش آنتن TV پلاستیکی - مادگی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


  • 50 یا بیشتر 7,500ریال
  • 200 یا بیشتر 6,000ریال

فیش آنتن TV پلاستیکی - نری

فیش آنتن TV پلاستیکی - نری

..

قیمت پایه : 9,000ریال


  • 50 یا بیشتر 7,500ریال
  • 200 یا بیشتر 6,000ریال

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)
'