کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

سیم ، کابل ، بست و وارنیش

قرقره سیم لاکی کوچک - نمره 0.1

قرقره سیم لاکی کوچک - نمره 0.1

این محصول یک قرقره سیم لاکی با قطر 0.1 میلی متر است و به دلیل قطر کم و عایق بودن سیم ، می توان در تع..

قیمت پایه : 36,750ریال

موجودی : 49 عدد

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,625ریال


 • 20 یا بیشتر 21,750ریال
 • 100 یا بیشتر 16,313ریال

موجودی : 138 عدد

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,251ریال


 • 10 یا بیشتر 23,563ریال
 • 100 یا بیشتر 16,313ریال

موجودی : 103 عدد

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 43,501ریال


 • 10 یا بیشتر 29,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 45,313ریال


 • 10 یا بیشتر 29,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,750ریال

موجودی : 19 عدد

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 47,126ریال


 • 10 یا بیشتر 30,813ریال
 • 100 یا بیشتر 23,563ریال

موجودی : 72 عدد

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال
 • 400 یا بیشتر 4,000ریال

موجودی : 220 عدد

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 26,000ریال


 • 5 یا بیشتر 23,000ریال
 • 25 یا بیشتر 22,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,000ریال

موجودی : 102 عدد

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 26,500ریال
 • 20 یا بیشتر 24,500ریال
 • 100 یا بیشتر 23,500ریال

موجودی : 95 عدد

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 32,000ریال
 • 50 یا بیشتر 30,000ریال

موجودی : 43 عدد

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 58,000ریال


 • 5 یا بیشتر 45,000ریال
 • 25 یا بیشتر 40,000ریال
 • 100 یا بیشتر 37,000ریال

موجودی : 95 عدد

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 73,819ریال


 • 5 یا بیشتر 58,001ریال
 • 25 یا بیشتر 52,728ریال
 • 100 یا بیشتر 50,092ریال

موجودی : 55 عدد

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال
 • 400 یا بیشتر 6,000ریال

موجودی : 83 عدد

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 104,401ریال


 • 5 یا بیشتر 91,351ریال
 • 25 یا بیشتر 78,301ریال
 • 100 یا بیشتر 65,251ریال

موجودی : 41 عدد

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 130,502ریال


 • 5 یا بیشتر 114,842ریال
 • 25 یا بیشتر 99,181ریال
 • 100 یا بیشتر 83,521ریال

موجودی : 53 عدد

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 111,540ریال


 • 5 یا بیشتر 91,260ریال
 • 50 یا بیشتر 81,120ریال

موجودی : 18 عدد

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال
 • 400 یا بیشتر 7,000ریال

موجودی : 204 عدد

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 182,703ریال


 • 5 یا بیشتر 156,602ریال
 • 20 یا بیشتر 130,502ریال
 • 50 یا بیشتر 120,062ریال

موجودی : 50 عدد

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 50 یا بیشتر 11,500ریال
 • 400 یا بیشتر 10,000ریال

موجودی : 277 عدد

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,500ریال
 • 50 یا بیشتر 13,000ریال
 • 200 یا بیشتر 11,500ریال

موجودی : 146 عدد

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال
 • 400 یا بیشتر 15,000ریال

موجودی : 105 عدد

نمایش 43 تا 63 از 189 (9 صفحه)
'