ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 159,097ریال


 • 5 یا بیشتر 156,966ریال
 • 25 یا بیشتر 148,917ریال
 • 100 یا بیشتر 136,842ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : -1 عدد

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 149,455ریال


 • 5 یا بیشتر 148,551ریال
 • 25 یا بیشتر 143,428ریال
 • 100 یا بیشتر 138,306ریال

موجودی : 12 عدد

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,000ریال
 • 50 یا بیشتر 26,000ریال
 • 200 یا بیشتر 25,000ریال

موجودی : 480 عدد

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,000ریال
 • 50 یا بیشتر 26,000ریال
 • 200 یا بیشتر 25,000ریال

موجودی : 499 عدد

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 5 یا بیشتر 36,000ریال
 • 25 یا بیشتر 35,000ریال
 • 100 یا بیشتر 34,000ریال

موجودی : 184 عدد

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 46,828ریال


 • 5 یا بیشتر 44,297ریال
 • 25 یا بیشتر 43,032ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 49,000ریال


 • 5 یا بیشتر 48,000ریال
 • 25 یا بیشتر 47,000ریال
 • 100 یا بیشتر 46,000ریال

موجودی : 201 عدد

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 49,000ریال


 • 5 یا بیشتر 48,000ریال
 • 25 یا بیشتر 47,000ریال
 • 100 یا بیشتر 46,000ریال

موجودی : 199 عدد

ترمینال فونیکس 5 پایه رایت

ترمینال فونیکس 5 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 57,000ریال


 • 5 یا بیشتر 52,000ریال
 • 25 یا بیشتر 50,000ریال
 • 100 یا بیشتر 48,000ریال

موجودی : 188 عدد

ترمینال فونیکس 5 پایه صاف

ترمینال فونیکس 5 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 66,000ریال


 • 5 یا بیشتر 63,000ریال
 • 25 یا بیشتر 60,000ریال

موجودی : 200 عدد

ترمینال فونیکس 6 پایه رایت

ترمینال فونیکس 6 پایه رایت

..

قیمت پایه : 83,532ریال


 • 5 یا بیشتر 78,469ریال
 • 25 یا بیشتر 75,938ریال
 • 100 یا بیشتر 73,407ریال

موجودی : 3 عدد

ترمینال فونیکس 6 پایه صاف

ترمینال فونیکس 6 پایه صاف

..

قیمت پایه : 96,188ریال


 • 5 یا بیشتر 88,594ریال
 • 25 یا بیشتر 86,063ریال
 • 100 یا بیشتر 83,532ریال

موجودی : 376 عدد

ترمینال فونیکس 7 پایه رایت

ترمینال فونیکس 7 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 101,244ریال


 • 5 یا بیشتر 99,888ریال
 • 25 یا بیشتر 94,765ریال
 • 100 یا بیشتر 87,082ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 7 پایه صاف

ترمینال فونیکس 7 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 113,907ریال


 • 5 یا بیشتر 101,251ریال
 • 25 یا بیشتر 98,719ریال
 • 100 یا بیشتر 96,188ریال

موجودی : 135 عدد

ترمینال فونیکس 8 پایه رایت

ترمینال فونیکس 8 پایه رایت

..

قیمت پایه : 115,707ریال


 • 5 یا بیشتر 114,157ریال
 • 25 یا بیشتر 108,303ریال
 • 100 یا بیشتر 99,522ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 8 پایه صاف

ترمینال فونیکس 8 پایه صاف

..

قیمت پایه : 115,707ریال


 • 5 یا بیشتر 114,157ریال
 • 25 یا بیشتر 108,303ریال
 • 100 یا بیشتر 99,522ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 9 پایه رایت

ترمینال فونیکس 9 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 139,220ریال


 • 5 یا بیشتر 129,095ریال
 • 25 یا بیشتر 126,563ریال
 • 100 یا بیشتر 124,032ریال

موجودی : 133 عدد

ترمینال فونیکس 9 پایه صاف

ترمینال فونیکس 9 پایه صاف

..

قیمت پایه : 130,170ریال


 • 5 یا بیشتر 128,427ریال
 • 25 یا بیشتر 121,841ریال
 • 100 یا بیشتر 111,962ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال مادگی تغذیه بزرگ - قرمز

ترمینال مادگی تغذیه بزرگ - قرمز

مخصوص اتصال فیش های موزی به تابلوهای فرمان از این ترمینال استفاده می شود...

قیمت پایه : 105,469ریال

موجودی : 2 عدد

ترمینال مادگی تغذیه بزرگ - مشکی

ترمینال مادگی تغذیه بزرگ - مشکی

مخصوص اتصال فیش های موزی به تابلوهای فرمان از این ترمینال استفاده می شود..

قیمت پایه : 105,469ریال

در انتظار خرید از خارج

نمایش 106 تا 126 از 500 (24 صفحه)
'