ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع کانکتور

کانکتور USB-3 نوع A - نری

کانکتور USB-3 نوع A - نری

..

قیمت پایه : 179,490ریال

در انتظار خرید از خارج

کانکتور VGA مادگی - رایت

کانکتور VGA مادگی - رایت

..

قیمت پایه : 126,563ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور VGA مادگی - صاف

کانکتور VGA مادگی - صاف

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

کانکتور VGA نری - رایت

کانکتور VGA نری - رایت

..

قیمت پایه : 108,154ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور VGA نری - صاف

کانکتور VGA نری - صاف

کاور DB9 موجود در سایت با این کانکتور همخوانی دارد ...

قیمت پایه : 57,529ریال

موجودی : 92 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 20,710ریال


  • 10 یا بیشتر 17,259ریال
  • 100 یا بیشتر 14,957ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 18,500ریال


  • 10 یا بیشتر 17,500ریال
  • 100 یا بیشتر 16,500ریال

موجودی : 5 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 26,220ریال


  • 10 یا بیشتر 24,840ریال
  • 100 یا بیشتر 23,460ریال

موجودی : 233 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 48,324ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 75,938ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,012ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,915ریال

موجودی : -10 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,216ریال


  • 5 یا بیشتر 23,012ریال
  • 50 یا بیشتر 20,710ریال

موجودی : 34 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 9 عدد

کانکتور تلفن سیم دار RJ11

کانکتور تلفن سیم دار RJ11

  ..

قیمت پایه : 103,552ریال

موجودی : 11 عدد

کانکتور تلفنی RJ11 - سایز بزرگ - ایستاده

کانکتور تلفنی RJ11 - سایز بزرگ - ایستاده

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود (منظور از سایز بزرگ ، سایز کانکتوری است که ب..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

کانکتور تلفنی RJ11 رایت - سایز بزرگ - خوابیده

کانکتور تلفنی RJ11 رایت - سایز بزرگ - خوابیده

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود (منظور از سایز بزرگ ، سایز کانکتوری است که ب..

قیمت پایه : 50,625ریال

موجودی : 418 عدد

کانکتور تلفنی RJ11 رایت - سایز کوچک

کانکتور تلفنی RJ11 رایت - سایز کوچک

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود (منظور از سایز کوچک ، سایز کانکتوری است که ب..

قیمت پایه : 50,625ریال

موجودی : 98 عدد

کانکتور شبکه 12 تایی رو بردی RJ45 - فلزی

کانکتور شبکه 12 تایی رو بردی RJ45 - فلزی

کانکتور 2*6 شبکه RG45..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش از خارج

کانکتور شبکه 12 تایی رو بردی RJ45 - پلاستیکی

کانکتور شبکه 12 تایی رو بردی RJ45 - پلاستیکی

کانکتور 2*6 شبکه RG45..

قیمت پایه : 897,449ریال

موجودی : 13 عدد

کانکتور شبکه 8 تایی رو بردی RJ45 - فلزی

کانکتور شبکه 8 تایی رو بردی RJ45 - فلزی

کانکتور 2*4 شبکه RG45..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش از خارج

نمایش 148 تا 168 از 321 (16 صفحه)
'