با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .
همچنین تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .
 


میکروکنترلر های خانواده AVR

میکروکنترلر ATMEGA2560-16U - SMD

میکروکنترلر ATMEGA2560-16U - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash : 256KBEeprom : 4KBSRAM : 8KBSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage..

قیمت پایه : 1,265,000ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA2561-16AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA2561-16AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash: 128KBEeprom : 4KBSRAM : 8KBSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage ..

قیمت پایه : 1,292,306ریال

موجودی : 23 عدد

میکروکنترلر ATMEGA324PA-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA324PA-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash: 32KB Eeprom : 1KB SRAM : 2KBSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPackag..

قیمت پایه : 459,228ریال

موجودی : 27 عدد

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU-SMD

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU-SMD

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU - DIP

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash: 32KB Eeprom: 1KB SRAM : 2KBSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPackage..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 98 عدد

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 32KB EEPROM : 1024B SRAM : 2KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPac..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU - DIP (تایوانی)

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU - DIP (تایوانی)

8Bit MicrocontrollerFLASH : 32KB EEPROM : 1024B SRAM : 2KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPac..

قیمت پایه : 646,800ریال

موجودی : 17 عدد

میکروکنترلر ATMEGA32L - DIP

میکروکنترلر ATMEGA32L - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 32KB EEPROM : 1024B SRAM : 2KB ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش از خارج

میکروکنترلر ATMEGA48 - DIP

میکروکنترلر ATMEGA48 - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 4KB EEPROM : 256B SRAM : 512BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPack..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA48 - SMD

میکروکنترلر ATMEGA48 - SMD

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

میکروکنترلر ATMEGA644PA-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA644PA-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash: 64KBEeprom : 2KBSRAM : 4KBSpeed : 0 - 20MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage :..

قیمت پایه : 774,866ریال

موجودی : 59 عدد

میکروکنترلر ATMEGA64A - SMD

میکروکنترلر ATMEGA64A - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 64KB EEPROM : 2KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 485,100ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA64L - SMD

میکروکنترلر ATMEGA64L - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 64KB EEPROM : 2KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackag..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

میکروکنترلر ATMEGA8515 - DIP

میکروکنترلر ATMEGA8515 - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash : 8KBEeprom : 512BSRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 4.5 - 5.5 VPackage..

قیمت پایه : 503,210ریال

موجودی : 2 عدد

میکروکنترلر ATMEGA8535 - DIP

میکروکنترلر ATMEGA8535 - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash: 8KBEeprom : 512BSRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 4.5 - 5.5 VPackage ..

قیمت پایه : 516,146ریال

موجودی : 14 عدد

میکروکنترلر ATMEGA88 - SMD

میکروکنترلر ATMEGA88 - SMD

..

قیمت پایه : 257,426ریال

موجودی : 5 عدد

میکروکنترلر ATMEGA88PA-PU - DIP

میکروکنترلر ATMEGA88PA-PU - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1kBSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 283,298ریال

موجودی : 163 عدد

میکروکنترلر ATMEGA8A - DIP - تایوانی

میکروکنترلر ATMEGA8A - DIP - تایوانی

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 238,000ریال

موجودی : 8 عدد

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 192,746ریال

موجودی : 512 عدد

میکروکنترلر ATMEGA8L - DIP

میکروکنترلر ATMEGA8L - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPACKAG..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : -2 عدد

میکروکنترلر ATMEGA8L - SMD

میکروکنترلر ATMEGA8L - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackag..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش از خارج

نمایش 22 تا 42 از 51 (3 صفحه)
'