با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .


شماره حساب و کارت بانکی

نام بانک : ملت

نام صاحب حساب : ویدا نظری

شماره حساب : 8263479831

شماره کارت : 6104.3376.5383.0966

َشماره شبا : IR700120020000008263479831