جهت خرید قطعاتی که موجودی آنها در سایت به اتمام رسیده است می توانید لیست خود را به شماره 09039407345 در واتساپ ارسال نمایید تا در صورت امکان تامین شود .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

شماره حساب و کارت بانکی

بانک ملت :

نام صاحب حساب :ویدا نظری

شماره حساب : 8263479831

شماره کارت : 6104.3376.5383.0966

شماره شبا : IR700120020000008263479831


بانک صادرات :

نام صاحب حساب :ویدا نظری

شماره حساب : 0214716792008

شماره کارت : ---

شماره شبا : IR400190000000214716792008


لطفا پس از واریز وجه اطلاعات کامل آن را از طریق بخش ثبت فیش واریزی در بالای سایت ارسال نمائید .