جهت خرید قطعاتی که موجودی آنها در سایت به اتمام رسیده است می توانید لیست خود را به شماره 09039407345 در واتساپ ارسال نمایید تا در صورت امکان تامین شود .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

شماره حساب و کارت بانکی

نام بانک : ملی

نام صاحب حساب : حامد مظاهری

شماره حساب : 0221407792001

شماره کارت : 6037.9972.5663.6862

َشماره شبا : IR830170000000221407792001