• ترانزیستور XN1211 SMD - بسته 10 تایی
Silicon NPN epitaxial planer transistor

نظر بدهید

ورود

ترانزیستور XN1211 SMD - بسته 10 تایی

  • قیمت پایه : 25,000ریال


  • 5 یا بیشتر 20,000ریال
  • 20 یا بیشتر 15,000ریال

تعداد بازدید: 325

'