• ترانزیستور 2SB1462 SMD - بسته 10 تایی
Silicon PNP epitaxial planer type

نظر بدهید

ورود

ترانزیستور 2SB1462 SMD - بسته 10 تایی

  • قیمت پایه : 40,000ریال


  • 5 یا بیشتر 30,000ریال
  • 20 یا بیشتر 27,000ریال

تعداد بازدید: 329

'