• ترانزیستور 2SA1226 SMD - بسته 10 تایی
HIGH FREQUENCY AMPLIFIER PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MINI MOLD

نظر بدهید

ورود

ترانزیستور 2SA1226 SMD - بسته 10 تایی

  • قیمت پایه : 18,000ریال


  • 5 یا بیشتر 12,000ریال
  • 20 یا بیشتر 10,000ریال
  • 50 یا بیشتر 8,000ریال

تعداد بازدید: 206

'