گیرنده آماده و ریموت کنترل

گیرنده آماده و ریموت کنترل

انواع گیرنده کنترل از راه دور رله دار در مدل های 220 ولت ، 12 ولت و ...

انواع رله های کنترل از راه دور با آمپرهای مختلف

انواع ریموت کنترل های برد بالا ، متوسط و کوتاه


دستگاه هشدار دهنده جیبی Reminder Alarm

دستگاه هشدار دهنده جیبی Reminder Alarm

کاربرد این وسیله در مواردی نظیر قرار دادن در کیف جهت اخطار جاگزاشتن کیف ، وصل کردن به کودکان جهت آگا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


  • 10 یا بیشتر 90,000ریال

ریموت 5 کانال لرن کد - 433 مگاهرتز - مدل BETA-2013
ریموت کنترل 1 کانال 315 - FIX - برد بالا

ریموت کنترل 1 کانال 315 - FIX - برد بالا

تغذیه : باتری کتابی 9 ولت - FIX CODE - فیکس کد - بدون باتری 315MHZ - 315 مگاهرتز..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ریموت کنترل 1 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

ریموت کنترل 1 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

برد  متوسط در دید مستقیم : 150 تا 200 متر..

قیمت پایه : 260,000ریال

ریموت کنترل 12 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

ریموت کنترل 12 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

مخصوص گیرنده 12 کانال موجود در سایت - فیکس کد - Fix Codeبدون باتری ..

قیمت پایه : 380,000ریال

ریموت کنترل 12 کانال - 315 مگاهرتز - برد بالا

ریموت کنترل 12 کانال - 315 مگاهرتز - برد بالا

تغذیه : باتری کتابی 9 ولت - FIX CODE - فیکس کد - بدون باتری..

قیمت پایه : 390,000ریال

ریموت کنترل 15 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

ریموت کنترل 15 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

فرکانس 315 مگ - فیکس کد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ریموت کنترل 16 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

ریموت کنترل 16 کانال - 315 مگا هرتز - برد کوتاه

مخصوص گیرنده 16 کانال موجود در سایت - فیکس کد - Fix Code..

قیمت پایه : 670,000ریال

ریموت کنترل 2 کانال - 315 مگاهرتز - برد بالا

ریموت کنترل 2 کانال - 315 مگاهرتز - برد بالا

تغذیه : باتری کتابی 9 ولت - FIX CODE - فیکس کد - بدون باتری..

قیمت پایه : 350,000ریال

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

برد  متوسط در دید مستقیم : 150 تا 200 متر..

قیمت پایه : 320,000ریال

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 315 مگ - برد کوتاه

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 315 مگ - برد کوتاه

از این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده می شود . هم..

قیمت پایه : 150,000ریال

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 433 مگ - برد کوتاه

ریموت کنترل 2 کانال فیکس - 433 مگ - برد کوتاه

از این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده می شود . هم..

قیمت پایه : 150,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال - 315 مگا هرتز - برد بالا

ریموت کنترل 4 کانال - 315 مگا هرتز - برد بالا

تغذیه : باتری کتابی 9 ولت - FIX CODE - فیکس کد - بدون باتری..

قیمت پایه : 380,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 315 مگ - برد متوسط

برد  متوسط در دید مستقیم : 150 تا 200 متر..

قیمت پایه : 270,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 315 مگ - برد کوتاه

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 315 مگ - برد کوتاه

از این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده می شود . هم..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 433 مگ - برد کوتاه

ریموت کنترل 4 کانال فیکس - 433 مگ - برد کوتاه

از این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده می شود . هم..

قیمت پایه : 150,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل آلفا

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل آلفا

Learn Codeاز این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده م..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل امگا

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل امگا

Learn Codeاز این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده م..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل بتا

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل بتا

Learn Codeاز این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده م..

قیمت پایه : 198,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل دلتا

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل دلتا

Learn Codeاز این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده م..

قیمت پایه : 175,000ریال

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل لاندا

ریموت کنترل 4 کانال لرن کد 315MHz - مدل لاندا

Learn Codeاز این ریموت کنترل ها به عنوان کنترل از راه دور مواردی نظیر درب پارکینگ ها و ... استفاده م..

قیمت پایه : 175,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 65 (4 صفحه)
'