جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

تهیه قطعات از بازار

در صورت نیاز به تامین قطعه از بازار ، می توانید لیست خود را به شماره 09039407345 در واتساپ ارسال نمائید . دقت نمائید که این شماره تنها برای ارسال در واتساپ اختصاص شده است و امکان تماس تلفنی ندارد .