• ترموسوئیچ 70 درجه - نرمال بسته NC
این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 70 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای مورد نظر ، سوئیچ باز می شود و ارتباط قطع می شود . Termo Switch

نظر بدهید

ورود

ترموسوئیچ 70 درجه - نرمال بسته NC

  • قیمت پایه : 21,000ریال


  • 30 یا بیشتر 17,000ریال

تعداد بازدید: 113

'