• ترموسوئیچ 90 درجه - نرمال باز NO
این سوئیچ حرارتی که به صورت فیش خور است ، در دمای زیر 90 به صورت باز عمل می کند و و با رسیدن به دمای مورد نظر ، سوئیچ بسته می شود و ارتباط وصل می شود . Termo Switch

نظر بدهید

ورود

ترموسوئیچ 90 درجه - نرمال باز NO

  • قیمت پایه : 22,000ریال


  • 25 یا بیشتر 18,000ریال

تعداد بازدید: 122

'