• اسفنج نسوز 4*4 سانتی متر

از اسفنج های نسوز برای پاک کردن نوک هویه در هنگام لحیم کاری استفاده می شود تا دوده و قلع های اضافی بر روی نوک هویه از بین برود  . این اسفنج با رسیدن آب به آن حجیم و آماده استفاده می شود .

نظر بدهید

ورود

اسفنج نسوز 4*4 سانتی متر

  • قیمت پایه : 10,000ریال


  • 20 یا بیشتر 9,000ریال

تعداد بازدید: 759

'