انواع ترانس های جریان CT

ترانس جریان C/T هریس 5 / 100 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 100 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 100 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 ..

قیمت پایه : 135,000ریال

ترانس جریان C/T هریس 5 / 150 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 150 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 150 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 ..

قیمت پایه : 145,000ریال

ترانس جریان C/T هریس 5 / 200 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 200 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 200 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 ..

قیمت پایه : 155,000ریال

ترانس جریان C/T هریس 5 / 300 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 300 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 300 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 ..

قیمت پایه : 160,000ریال

ترانس جریان C/T هریس 5 / 400 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 400 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 400 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 ..

قیمت پایه : 170,000ریال

ترانس جریان C/T هریس 5 / 50 آمپر (Harris)

ترانس جریان C/T هریس 5 / 50 آمپر (Harris)

ترانس جریان (CT) هریس کلاس 3 (دقت کم)A : 50 / 5VA : 2.5C1. : 3I th = 50 I fl - M550 - 60 Hz0.6 - 3 K..

قیمت پایه : 120,000ریال

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'