• آمپلی فایر مونتاژ شده 200 وات - کلاس D

آمپلی فایر کلاس D توان موثر 200W را به بار 4 اهم با کیفیت صدای عالی و همچنین طراحی فشرده میدهد
برای راه اندازی این آمپلی فایر کافی است یک تغذیه دوبل مناسب , ورودی صدا و یک بلند گوی مناسب تهیه نمایید
هیت سینک در نظر گرفته شده بر روی این برد نیز برای این توان خروجی کاملا مناسب خواهد بود

SYMBOL: Vp - PARAMETER: Supply voltage - CONDITIONS :equal positive and negative supply voltages - VALUE : #30V TO #45 V

SYMBOL : Pl - PARAMETER : output power - CONDITIONS: Vp=45 V, Rl =4 - VALUE : 200W (RMS)
SYMBOL:n - PARAMETER: efficiency - CONDITIONS: Pl = 100W , Rl=4 - VALUE : > 92%
SYMBOL : THD+N - PARAMETER : total hamrmonic distortion-plus-noise - CONDITIONS: Pl=10W, fraquency range from 20 HZ to 20KHZ - VALUE: < 0.03%
SYMBOL: S/N - PARAMETER : signal-to- noise-ratio - VALUE : >120 dB
SYMBOL:F pwm - PARAMETER:PWM frequency - CONDITIONS: idle - VALUE: ~250KHZ
SYMBOL: V-offset - PARAMETER: offset voltage - CONDITIONS: DC value - VALUE: <50MV 

نظر بدهید

ورود

آمپلی فایر مونتاژ شده 200 وات - کلاس D

  • قیمت پایه : 600,000ریال


تعداد بازدید: 925

'